Teaching Staff

1Mrs.Preetika Das (Principal)
2Mrs. Mukta Khatavkar (Coordinator)

Primary Teachers

Primary Teachers
1Ms. Suryavanshi Aasavari Gulabrao
2Mrs. Karande Shraddha Abhishek
3Mrs.Malasmita Bhamre
4Mrs. Sharma Poonam
5Ms. Rainchwar Shweta
6Mrs. Kavita Deepak Rajeev
7Mrs. Zade Sheetal Vijay
8Mrs. Yewale Sunita Rahul
9Mrs.Anuradha Burange
10Mr. Vagulkar Sumit Suresh
11Mr. Pathe Rohidas Shantaram
12Mr.Bhushan Patil

Pre-Primary Teachers

Pre Primary Teachers
1Mrs. Shende Sneha Anup
2Mrs. Bhagat Bebi Vikas
3Mrs. Argade Vaishali Sunil
4Ms.Yakin Tayyaba Anwar Husain
5Mrs. Swati Shivdatta Balakshe
6Mrs. Parmeet Kaur